PASTEVNÍ CHOV MASNÝCH KUŘAT

Pastevní chov masných kuřat představuje poměrně širokou skupinu alternativních postupů výkrmu kuřat ve venkovních podmínkách. Do této skupiny se řadí ekologické chovy, francouzské labelové (Label Range Poultry) chovy a další varianty volných chovů v konvenčním hospodaření s různou délkou výkrmu. Rozsah využívání těchto systémů bude závislý na poptávce ze strany spotřebitelů upřednostňujících kvalitu produktu.

I když o přínosech pastvy věděli již naši předkové, nemusí samotný fakt jejího využívání znamenat vždy samá pozitiva. Je zde mnoho faktorů, které mají zásadní vliv na úspěšnost tohoto systému ať už ve smyslu ekonomického zisku, welfare nebo kvality produktu. Důležitá je volba plemene, intenzita a struktura výživy, složení pastevního porostu, pastevní management, celkový zdravotní stav drůbeže, ale také faktory daného prostředí v kombinaci s výskytem parazitů či predátorů. Přestože je pastva přirozeným způsobem výživy drůbeže, existuje málo kompletních informací zahrnujících její vliv na užitkovost, kvalitu produktu i dopad na složení pastevního porostu a půdy.

Od roku 2012 probíhají ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi pokusy s pastevním chovem masných kuřat rychle rostoucích hybridů v mobilních boxech bez podlahy. Výsledky těchto pokusů ukazují, že i krátký výkrm kuřat na pastvě má pozitivní vliv na kvalitu masa. Významně se zvýšila koncentrace vitaminu E, nejcennějších mastných kyselin ve svalstvu, barva masa, vůně i jeho oxidační stabilita. Výkrm rychle rostoucích kuřat na pastvě při konvenční výživě tak může nabídnout produkt vyšších kvalit pro náročnější spotřebitele.

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně