Plemenné hodnoty v chovu ovcí

Ve čtvrtek 25. 5. 2017 se uskutečnil ve VÚŽV seminář na téma „Plemenné hodnoty v chovu ovcí“.

  Seminář zahájil pan profesor Jakubec, přední odborník na šlechtění a hybridizaci nejen ovcí v České republice. Základy genetiky a šlechtění si účastníci zopakovali pod vedením Ing. Petra Peška. Ing. Michal Milerski, Ph.D. začal krátce přehledem historie šlechtění ovcí a následně představil současný stav. Ing. Jitka Schmidová hovořila o nových možnostech zlepšování plodnosti a Ing. Alena Svitáková o spolehlivosti odhadů plemenných hodnot. Ing. Milerski ještě poukázal na výši odhadů dědivosti v závislosti na kvalitě poskytnutých dat. Ing. Michaela Brzáková prezentovala možnosti, jakým by se mohlo ubírat šlechtění v blízké budoucnosti.

Seminář se konal za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Poděkování patří i celému týmu zajišťující zdárný průběh akce.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené