TV reportáž z NVHZ v Brně

6.8.2017

VÚŽV se úspěšně prezentoval 11. až 14. května 2017 na  Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně.xpozice Národního centra pro genetické zdroje zvířat byla v pavilonu P. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat.

Ekonomické ukazatele výroby mléka

6.8.2017

V rámci každoročního monitoringu produkčních a ekonomických ukazatelů výroby mléka prováděné Výzkumným ústavem živočišné výroby v. v. i. byly za rok 2016 získány a zpracovány údaje od 103 zemědělských podniků s chovem dojnic v ČR.