Ekonomické ukazatele výroby mléka

V rámci každoročního monitoringu produkčních a ekonomických ukazatelů výroby mléka prováděné Výzkumným ústavem živočišné výroby v. v. i. byly za rok 2016 získány a zpracovány údaje od 103 zemědělských podniků s chovem dojnic v ČR.

V souboru podniků se dojivost pohybovala mezi 5 280 a 11 750 litry na krávu a rok při průměru 8 508 litrů mléka.

Celkové náklady výroby mléka dosáhly za rok 2016 úrovně 8,88 Kč na litr prodaného mléka, 202 Kč na krmný den a 73,6 tis. Kč na jednu chovanou dojnici. „Vedlejší“ výrobky (telata a statková hnojiva) snížily náklady o 5,3 % a po jejich odečtení byly náklady 8,41 Kč na litr mléka, 191 Kč na krmný den a 69,7 tis. Kč na krávu a rok.

Vlivem nepříznivé situace na trhu s mlékem, projevující se nízkými nákupními cenami mléka, bylo v souboru podniků při ceně za litr mléka 6,80 Kč a značné variabilitě vykazované mezi podniky dosaženo v průměru ztráty 1,61 Kč na litr mléka.

Ekonomickou situaci výroby mléka zlepšily u souboru podniků přijaté dotace. Při jejich započítání se ztráta snížila o 0,97 Kč na litr na úroveň 0,64 Kč na litr prodaného mléka.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality