Výstava Genetika v zemědělství

7.8.2017

Národní zemědělské muzeum připravilo na zámku Kačina výstavu "Genetika v zemědělství". Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., v Praze Uhříněvsi se podílel na přípravě této výstavy. Prostřednictvím fotografií můžete vidět plemena hospodářských zvířat, která jsou součástí národního biologického dědictví, jako je český červenostrakatý skot, přeštické prase či slepice česká zlatá kropenka.

Genetické testy barevných lokusů koní

7.8.2017

Laboratoř molekulární genetiky, součást oddělení Genetiky a šlechtění, dokončuje vývoj nové, ekonomicky optimalizované metodiky testování barev u koní.Finanční podporu projektu s názvem "Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní" poskytla Technologická agentura České republiky TA ČR GAMA PP1 TG01010082.