Genetické testy barevných lokusů koní

Laboratoř molekulární genetiky, součást oddělení Genetiky a šlechtění, dokončuje vývoj nové, ekonomicky optimalizované metodiky testování barev u koní.

Finanční podporu projektu s názvem "Metodika pro rutinní stanovování genotypu zbarvení koní" poskytla Technologická agentura České republiky TA ČR GAMA PP1 TG01010082.

Genotypování  barev v laboratoři molekulární genetiky

Naše laboratoř nabízí chovatelům a majitelům koní přímé genetické testování alel na lokusech Grey (lokus G), základního zbarvení Extension (lokus E) a Aguti (lokus A), ředících zbarvení  Cream (lokus C) a Champagne (lokus Ch), strakatých zbarvení Tobiano (lokus To), Overo (lokus O) a Sabino (lokus SB). Ještě v roce 2017 bude dokončen optimalizovaný postup genotypování, který byl vyvinut  díky podpoře TA ČR.

Tato metodika umožní současnou genotypizaci vybraných barev a tím výrazně sníží provozní náklady analýzy. K testu je zapotřebí zaslání vzorku žíní s názvem chovu, jménem majitele a adresou a identifikačními údaji koně. Izolace genomové DNA z chlupových váčků je stabilní a je možné jí dlouhodobě uchovávat v mrazícím boxe pro případné další molekulární analýzy genů.

Předpokládáme, že cena za jednotlivé stanovení bude natolik příznivá, aby se na jedné straně přiblížila možnostem velkých chovů a na druhé straně i hobby chovatelům z mnoha zájmových chovů koní v celé ČR. Rámcová cena za analýzu jednoho barevného lokusu jedince se bude pohybovat v rozsahu 800-1000 Kč, za dva lokusy  1200-1400 Kč a za tři a více lokusů 1600-1800 Kč. V případě dostatečného zájmu ze strany chovatelů je laboratoř připravena k rozšíření dosavadní metodiky o další barevné lokusy. 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality