Uspěšná prezentace VÚŽV na agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA

Expozici Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v pavilonu T1 navštívily desítky účastníků agrosalonu Země Živitelka, a to ve společném prezentačním stánku sedmi výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství. Agrosalon Země Živitelka se uskutečnil ve dnech 24.8 až 29.8.2017.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality