TV reportáž z úspěšného Agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA

Agrosalón ZEMĚ ŽIVITELKA patří již desítky let k významným akcím propagujícím nejen české zemědělství a potravinářství, ale také řadu dalších oborů. Letošní 44. ročník přilákal téměř 600 vystavovatelů a také nekončící davy návštěvníků. Na takto zaměřené akci nemohl chybět také Výzkumný ústav živočišné výroby, který byl středem pozornosti řady odborných návštěvníků. Významnou událostí celého veletrhu je slavnostní zahájení, za přítomnosti nejvyšších státních představitelů, včetně současného i minulého prezidenta České republiky, předsedy Senátu, ministra zemědělství a řady významných osobností. Řada vystupujících ve svých projevech zdůraznila potřebu výzkumu a inovací pro další rozvoj zemědělství a potravinářství.

Domovským stánkem Výzkumného ústavu živočišné výroby na tomto veletrhu byl společný stánek veřejných výzkumných ústavů, který se nacházel na hlavní třídě, v novém pavilonu T1.

Další důležitou aktivitou Výzkumného ústavu živočišné výroby, která procházela napříč celým výstavištěm, byla naučná stezka se soutěží pro děti a jejich rodiče, která nesla název „Poznáte národní plemena hospodářských zvířat?“. Zde, na 7 stanovištích, měli zájemci možnost poznat česká národní plemena hospodářských zvířat. Ti, kteří došli až na konec stezky, získali nejen řadu vědomostí, ale také odměnu.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality