Farmářský den ve Velké Chyšce

23.11.2017

Dne 23. listopadu 2017 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den „Výzkum pro praxi„. Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Ekonomika chovu prasat

23.11.2017

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. v pořadu TV Zemědělec. Tématem odborné diskuse byla „Ekonomika chovu prasat“.

Advances in Pig Welfare

23.11.2017

Nakladatelství Elsevier vydalo knihu  „Advances in Pig Welfare“. Editorem této publikace je uznávaný vědecký pracovník, etolog doc. RNDr. Marek Špinka , CSc.

Seminář doktorandů

10.11.2017

Dne 9. listopadu 2017 se uskutečnil v zasedací místnosti VÚŽV společný veřejný seminář doktorandů.

Ocenění Ing. Janě Rychtářové, Ph.D.

6.11.2017

Blahořejeme  Ing. Janě Rychtářové, Ph.D. za získání ocenění za prezentaci příspěvků formou posterového sdělení na mezinárodní konferenci 4rd NUTRICON 2017, která se konala ve dnech 5. až 7. října 2017 v Makedonii, ve městě Skopje.

Podzimní Zemědělec v Lysé nad Labem

5.11.2017

VÚŽV se velmi úspěšně prezentoval na výstavě „podzimní ZEMĚDĚLEC“, která se uskutečnila ve dnech 5. – 8. října 2017. Souběžně s podzimní výstavou ZEMĚDĚLEC 2017 se uskutečnil již 22. ročník výstavy NÁŠ CHOV.