Seminář doktorandů

Dne 9. listopadu 2017 se uskutečnil v zasedací místnosti VÚŽV společný veřejný seminář doktorandů.

Doktorandi na listopadovém semináři prezentovali výsledky své práce, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika.

Na závěr semináře byla udělena „CENA POROTY“ Ing. Barboře Valníčkové.

Děkujeme všem ostatním kolegům doktorandům za přínosnou prezentaci vlastních výsledků. Zároveň si vážíme spolupracovníků, kteří svou účastí projevili svůj zájem o výzkumnou činnost mladých vědeckých pracovníků.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality