Česká husa v Národním zemědělském muzeu

Dne 11.11.2017 pořádalo Národní zemědělské muzeum v Praze akci „Letenská husa a košt svatomartinského vína“.

Národní centrum pro genetické zdroje zvířat poskytlo NZM veškeré podklady a zajímavosti o chovu české husy, české husy chocholaté a husy novohradské. Veřejnost tak byla informována o plemenech hus zařazených do programu podporovaného Ministerstvem zemědělství.

Akce se zúčastnilo téměř 3,5 tis. návštěvníků.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality