Farmářský den ve Velké Chyšce

23.11.2017

Dne 23. listopadu 2017 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den “Výzkum pro praxi“. Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Ekonomika chovu prasat

23.11.2017

Ing. Miroslav Rozkot, CSc. v pořadu TV Zemědělec. Tématem odborné diskuse byla “Ekonomika chovu prasat”.

Advances in Pig Welfare

23.11.2017

Nakladatelství Elsevier vydalo knihu  “Advances in Pig Welfare”. Editorem této publikace je uznávaný vědecký pracovník, etolog doc. RNDr. Marek Špinka , CSc.