Rozvoj transferu technologií v oblasti zemědělství

V zemědělci 45/2017 vychází další informace o řešení projektu TAČR GAMA  „Zefektivnění systému výzkumu – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru“.

Program GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Informace o řešení projektu TAČR

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality