Zveme Vás do Národního zemědělského muzea v Praze

V sobotu 27. ledna od 10 do 17 hodin můžete v rámci akce Letenské prase aneb Zabijačka v muzeu zažít atmosféru staročeské zabijačky a ochutnat zabijačkové speciality.  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi připravil pro návštěvníky muzea informace o původních plemenech prasat, zachráněném přeštíkovi či o chovu prasat dříve a dnes.

Vepřové maso je trvalou součástí české kulinářské kultury. Výzkumný ústav živočišné výroby se rozhodující měrou podílel na záchraně jediného původního plemene – přeštického černostrakatého prasete – a o tento odkaz se stará i dnes,“ konstatuje vedoucí výzkumného oddělení chovu prasat VÚŽV Ing. Miroslav Rozkot, CSc.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality