Oponentní projednání výzkumných projektů a Rozvoje organizace

Oponentní projednání periodických a závěrečných zpráv a dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace „Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství“ se konalo ve dnech 15. až 17. ledna 2018 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Dne 15. a 16. ledna 2018 bylo oponováno a obhájeno 13 projektů financovaných Národní agenturou pro zemědělský výzkum (NAZV), z toho pět projektů, jejich řešení v roce 2017 skončilo a osm projektů, jejichž řešení pokračuje i v roce 2018. Oponenti periodických a závěrečných zpráv se ve svých posudcích zaměřili především na zhodnocení dosažení cílů, ekonomických a dalších a jiných přínosů výsledků projektů.

Ve středu 17. ledna 2017 probíhalo oponentní projednání periodické zprávy Rozvoje organizace. Ředitel doc. Ing. Petr Homolka, PH.D., CSc. a předsedkyně oponentní komise prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. přivítali Ing. Viktora Mareše, MBA z Odboru vědy, výzkumu a vzdělávání MZe ČR, zpravodaje a přítomné. Garanti jednotlivých etap seznámili přítomné s průběhem prací na projektu.
doc. Ing. Petr Homolka,CSc. Ph.D. prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. Ing. Viktor Mareš, MBA
prof. Ing. Miroslav Šoch, CSc., dr. h. c.
Ing. Jana Vlčková, Ph.D. přečetla posudek prof. MVDr. Ing. Petra Doležala, CSc.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality