1. místo NutriNET 2018 získala Ing. Klára Laloučková

30.5.2018

Ing. Klára Laloučková z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce získala na Vědecké konferenci studentů doktorských studijních programů v oblasti výživy a krmení hospodářských zvířat 1.místo NutriNET 2018.

Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu

30.5.2018

V pátek 25. 5. 2018 se konal v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  seminář na téma „Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu“.  Seminář navštívilo 58 účastníků z řad chovatelů skotu, vědeckých pracovníků, zástupců svazů a státní správy, za přítomnosti novinářů.

H2020 – nové výzvy pro oblast SC2

28.5.2018

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Technologické centrum AV ČR si Vás dovolují pozvat do Uhříněvsi na seminář “Aktuální příležitosti v programu H2020 a návazných programech a inciativách podporujících mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích”, který se koná dne 6. června 2018.

Příběh vědy – mladý výzkumník

23.5.2018

Studenti přírodovědného lycea Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově se v pátek 18. května 2018 zůčastnili výchovně vzdělávacího projektu “Příběh vědy – mladý výzkumník”, s podtitulem “Výzkumem ke kvalitě potravin” ve VÚŽV.

Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu

18.5.2018

Zveme Vás 25. května 2018 do Uhříněvsi na seminář “Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu”. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Pro malé výzkumníky

15.5.2018

Ve školních osnovách základních škol informace o chovu hospodářských zvířat často zcela chybí. Je jen na osvícenosti učitele, zda se děti v tomto směru něco dozví. Vyrůstá generace lidí, zaměřená na počítačové technologie, která má o procesu produkce potravin značně zkreslené představy. A právě proto se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi vydal cestou […]

Škola na farmě na Dni otevřených dveří MZe

14.5.2018

Zveme Vás dne 19. května 2018 na Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se v rámci doprovodného programu bude prezentovat projektem Škola na farmě.

Věda a výzkum pro mladou generaci

2.5.2018

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se výzkumný ústav věnuje i dalším aktivitám zaměřeným na děti a mládež.