Věda a výzkum pro mladou generaci

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se výzkumný ústav věnuje i dalším aktivitám zaměřeným na děti a mládež.

Ve školních osnovách základních škol informace o chovu hospodářských zvířat často úplně chybí. Je jen na osvícenosti učitele, zda se děti v tomto směru něco dozví. Vyrůstá generace lidí, zaměřená na počítačové technologie, která má o procesu produkce potravin značně zkreslené představy. A právě proto se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi vydal cestou realizace výchovně vzdělávacích a popularizačních projektů na účelovém hospodářství – farmě v Netlukách.  Farma vedle experimentálního zázemí umožňuje i ověřování navržených technologií a opatření přímo v praxi a jejich demonstraci v rámci aktivit pro pedagogické účely a osvětu chovatelské a poradenské praxe.

O projektech a programech, které VÚŽV organizuje, se dočtete v odborném týdeníku Zemědělec č.14/2018.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality