Škola na farmě na Dni otevřených dveří MZe

14.5.2018

Zveme Vás dne 19. května 2018 na Den otevřených dveří Ministerstva zemědělství. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se v rámci doprovodného programu bude prezentovat projektem Škola na farmě.