Pro malé výzkumníky

Ve školních osnovách základních škol informace o chovu hospodářských zvířat často zcela chybí. Je jen na osvícenosti učitele, zda se děti v tomto směru něco dozví. Vyrůstá generace lidí, zaměřená na počítačové technologie, která má o procesu produkce potravin značně zkreslené představy. A právě proto se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi vydal cestou realizace výchovně vzdělávacích a popularizačních projektů na účelovém hospodářství – farmě v Netlukách.  

Jak dosáhnout toho, aby stájový vzduch pro městskou společnost  nezapáchal, ale voněl, že výfukové zplodiny z aut jsou více škodlivější než kejda aplikovaná na pole? Je to obrovská práce, která musí vycházet z výchovy nové generace. Ukázat dětem, mládeži, že mléko je produkováno krávami a nikoliv v supermarketech ve formě krabic (obtížně recyklovatelných), že vejce snáší nosnice apod.

A jaké cesty tedy povedou ke změně myšlení určité a to početné části společnosti? Jednou ze schůdných cest je kromě obecné mediální propagace zemědělství, hlavně práce s mladou generací. Nové pohledy, nová chápání, která jsou zcela odlišná od myšlenkových pochodů jejich rodičů či prarodičů. Přiblížit hospodářská zvířata dětem a mládeži v reálném světě, nikoliv pouze v leporelech. Ten usměvavý pohled těch nejmladších, když poprvé uvidí živé telátko, ovečku či selátko, je zcela nezapomenutelný. A to jak dovedou vyprávět o kravičkách a chutnajícím mléku je obdivuhodné, plné dojmů a podrobností.

Farmář 4/2018

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality