Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu

Zveme Vás 25. května 2018 do Uhříněvsi na seminář „Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu“. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na seminář „Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu“, který se koná dne 25.5.2018 ve velké zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.

Kontakt: Ing. Jan Syrůček, Ph.D., tel 267 009 529, syrucek.jan@nullvuzv.cz

pozvánka

 

 

VÚŽV v.v.i. > Archive