H2020 – nové výzvy pro oblast SC2

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Technologické centrum AV ČR si Vás dovolují pozvat do Uhříněvsi na seminář „Aktuální příležitosti v programu H2020 a návazných programech a inciativách podporujících mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích“, který se koná dne 6. června 2018.

Místo konání:
VÚŽV, Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves (zasedací místnost v 1. patře hlavní budovy)

Přednášející:
Ing. Naďa Koníčková, Technologické centrum AV ČR
Mgr. Jana Čejková, Technologické centrum AV ČR
Ing. Hana Štěpánková, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

P R O G R A M

09:30 – 10:00  Registrace

10:00 – 11:00   H2020 – nové výzvy pro oblast SC2 – Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy; výzvy z ostatních pilířů H2020 a souvisejících programů.
Ing. Naďa Koníčková (TC AV ČR)

11:00 – 11:30   H2020 – nové výzvy pro oblast SC5 – Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
Mgr. Jana Čejková (TC AV ČR)

11:30 – 12:00   Co je na projektech H2020 tak úžasného? Proč a jak se zapojit, co mi to přinese.
Ing. Hana Štěpánková (VŠCHT)

 

Pozvánka

 

Vzhledem k omezené kapacitě zasedací místnosti prosíme o Vaši registraci na e-mailové adrese prenosilova.vera@nullvuzv.cz . Registrace Vám bude následně potvrzena e-mailem.

 

VÚŽV v.v.i. > Archive