Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu

Zveme Vás do Hradištka pod Medníkem na seminář „Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu“, který se koná 25. června 2018. Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

Program přednášek

Problematika zdravotních poruch u dojeného skotu z hlediska šlechtění na posílení odolnosti k nim. MVDr. Petr Fleischer, Ph.D. MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., VÚVL Brno

Možnosti odhadu plemenných hodnot pro klinickou mastitidu.
Ing. Eva Kašná, Ph.D., VÚŽV Uhříněves

Ekonomické váhy pro nemoci dojeného skotu.
Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., VÚŽV Uhříněves

Význam genomického odhadu plemenných hodnot.
Ing. Ludmila Zavadilová, Csc., VÚŽV Uhříněves

Informace o genotypování v ČMSCH; internetová aplikace evidence genotypování.
Ing. Daniela Schroeffelová, CSc. a Ing. David Lipovský

Projekt FIT Cow – plošné genotypování plemenic.
Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., Svaz holštýnského skotu

Přechod na F90 Family, příprava nového modelu dlouhověkosti pro rutinní výpočet.
Ing. Jiří Šplíchal

Pozvánka

 

VÚŽV v.v.i. > Archív