Aktuální příležitosti v programu H2020

Dne 6. 6. 20018 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR seminář na téma „Aktuální příležitosti v programu H2020 a návazných programech a iniciativách podporujících mezinárodní spolupráci ve výzkumu a inovacích“.

Cílem semináře bylo seznámit vědecké pracovníky a zástupce dalších  výzkumných organizací rezortu Ministerstva zemědělství s připravovanými výzvami pro oblasti SC2 a SC5.

Příspěvky ke stažení:

Ing. Naďa Koníčková (TC AV ČR)
H2020 – nové výzvy pro oblast SC2 
– Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy; výzvy z ostatních pilířů H2020 a souvisejících programů.

Mgr. Jana Čejková (TC AV ČR)
H2020_- nové výzvy pro oblast SC5 
– Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials

Ing. Hana Štěpánková (VŠCHT)
Co je na projektech H2020 tak úžasného? Proč a jak se zapojit, co mi to přinese. 

 

 

                                  

VÚŽV v.v.i. > Archive