Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN

Ve dnech 8. a 9. června 2018 realizoval Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  ve spolupořadatelství se společností Selgen, a. s. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze  již 8. ročník popularizační naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem Příběh potravin.

Den první – páteční program
Program naučné stezky byl připraven pro žáky I. stupně základních škol. O průvodcovanou naučnou stezku byl velký zájem jak ze strany učitelů, tak ředitelů základních škol. Farmu Netluky navštívilo celkem 476 žáků ze 13 základních škol z okolí. Žáci si společně s průvodcem prošli farmu Netluky , na několika stanovištích se dozvěděli vše o krmení, dojení, seznámili se s chovem skotu a prasat. Na Pokusné stanici ČZU „políčkách“ průvodci seznámili žáky s rozmanitými plodinami, v koutku s léčivými rostlinami se seznámili nejen s jednotlivými druhy léčivek, ale také ochutnali z nich připravené čaje.

 

 

 

 

 

 

Den druhý – sobotní program
Sobotní program byl již tradičně připraven pro širokou veřejnost, především rodiny s dětmi, které měly možnost projít trasu se šesti stanovišti, kde se setkaly s hospodářskými zvířaty, uviděly původní česká plemena skotu, prasat, ovcí a koz, poznaly i další malá zvířata – králíky, slepice i včely. Měly možnost projít si osetá políčka, uvidět nahou a vousatou pšenici, mák, konopí a další plodiny. Na každém stanovišti byli připraveni odborní pracovníci – zaměstnanci, kteří zodpovídali všetečné dotazy nejen dětí, ale i rodičů. Druhého dne připraveného pro širokou veřejnost, se zúčastnilo 845 školních a předškolních dětí, v doprovodu rodičů, prarodičů, přišly i maminky s kočárky, skupiny cykloturistů, tedy téměř 3000 účastníků. 8. ročník Příběhu potravin měl pravděpodobně největší návštěvnost!!

VÚŽV v.v.i. > Aktuality