Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu

Dne 20. 6. 2018 se uskutečnil v sídle Českomoravské společnosti chovatelů as. Hradištko pod Medníkem seminář „Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu“ za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.

Seminář byl zaměřen na problematiku genomické selekce a zdravotní znaky u dojeného skotu. Lektory byli MVDr. Petr Fleischer, Ing. Eva Kašná, Ing. Zuzana Krupová a Ing. Ludmila Zavadilová z Výzkumného ústavu živočišné výroby a Ing. Daniela Schroeffelová, Ing. David Lipovský z Českomoravské společnosti chovatelů a Doc. Jiří Motyčka ze Svazu chovatelů holštýnského skotu.

MVDr. Fleischer poukázal na nutnost a význam shromažďování údajů o nemocech vzhledem k potřebě omezit spotřebu antibiotik v chovech skotu a šlechtění na odolnost vůči nemocem. Dále zdůraznil možnost použití Deníku onemocnění pro sběr dat o nemocech. Ing. Kašná pohovořila o možnostech a dopadech šlechtění na snížení výskytu klinické mastitidy u holštýnských krav. Ing. Krupová pak rozvedla problematiku negativních ekonomických dopadů klinické mastitidy a onemocnění paznehtů v chovech dojených krav, kdy celková přímá ztráta z onemocnění je u holštýnského plemene -3 115 Kč/krávu a rok z toho přibližně 57% je v důsledku nižší tržnosti mléka, 43% je v důsledku vyšší pracnosti a spotřeby léčiv. Ing. Zavadilová ve svém příspěvku zdůraznila nutnost genotypování krav a využití genomické selekce právě vzhledem ke šlechtění na zdravotní znaky. Ing. Schroeffelová, Ing. Lipovský a Doc. Motyčka pak pohovořili o praktickém postupu při genotypování holštýnských dojnic.

Cíle semináře se podařilo splnit, účastníci ocenili náplň semináře. Přednášející i organizátoři se setkali s pozitivním ohlasem. Mnoho přítomných projevilo zájem o další informace a také i o aktivní účast na genotypování krav a sběru údajů o onemocnění.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality