LUPINA BÍLÁ VE VÝŽIVĚ BROJLEROVÝCH KRÁLÍKŮ

Lupina bílá (Lupinus Albus L, cv. Zulika) dnes představuje plnohodnotný proteinový zdroj, který v oblasti výkrmu hospodářských zvířat přináší mnohé překvapivé výhody. Její odslupkovaná semena lze totiž s úspěchem použít místo tradičně využívaného sójového extrahovaného šrotu. Jak bylo v nedávné studii v oblasti výkrmu brojlerových králíků zjištěno, ve srovnání s tradiční krmnou směsí založenou na sójovém extrahovaném šrotu, bylo u diety s lupinou bílou u králíků dosaženo lepší konverze krmiva s pozitivním dopadem na ekonomickou stránku výkrmu. Odlišné byly i některé parametry kvality masa. U skupiny krmené dietou s lupinou bylo grilované maso křehčí s vyšším obsahem jemnějších vláken. Pozitivní vliv diety s lupinou byl sledován i u spektra mastných kyselin, kde došlo ke zlepšení indexů vztahujících se k lidskému zdraví (saturační a trombogenní).

Odslupkovaná semena lupiny bílé lze s úspěchem využít i v reprodukční krmné směsi pro odchov králíků. Celé problematice využití tohoto domácího proteinového zdroje ve výživě králíků je věnována nově vydávaná metodika.

 

ODSLUPKOVANÁ SEMENA LUPINY BÍLÉ (ODRŮDA ZULIKA) V REPRODUKČNÍ A VÝKRMOVÉ KRMNÉ SMĚSI PRO BROJLEROVÉ KRÁLÍKY

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odslupkovaná semena lupiny bílé (odrůda Zulika) v reprodukční a výkrmové krmné směsi pro brojlerové králíky. Autoři: VOLEK, Zdeněk a UHLÍŘOVÁ, Linda.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-188-5. 2018-02-14.

https://vuzv.cz/publikace/odslupkovana-semena-lupiny-bile-odruda-zulika-v-reprodukcni-a-vykrmove-krmne-smesi-pro-brojlerove-kraliky-2

 

EFFECT OF DIETARY DEHULLED WHITE LUPINE SEED SUPPLEMENTATION ON THE GROWTH, CARCASS TRAITS AND CHEMICAL, PHYSICAL AND SENSORY MEAT QUALITY PARAMETERS OF GROWING-FATTENING RABBITS

VOLEK, Zdeněk, BUREŠ, Daniel a UHLÍŘOVÁ, Linda. Effect of dietary dehulled white lupine seed supplementation on the growth, carcass traits and chemical, physical and sensory meat quality parameters of growing-fattening rabbits. Meat Science, 2018, 141, 50-56. ISSN 0309-1740.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174017315401

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně