Zveme Vás na Agrosalón Země živitelka do Českých Budějovic

V expozici Výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilonu „T1“ pro Vás připravujeme informace o inovacích v zemědělství, výkrmu skotu, chovu ovcí a prasat.

V pavilonu „D“ v expozici Národního programu genetických zdrojů zvířatjsme pro rodiny s dětmi připravili naučnou stezku „Poznej národní plemena hospodářských zvířat“ aneb „Která plemena zvířat genetických zdrojů se chovají i pro mléko?

Těšíme se na Vás na českobudějovickém výstavišti ve dnech 23.8. až 26.8.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce