Výzkum na podporu chovu prasat

Chov prasat ve východních Čechách, a zejména na Rychnovsku, má dlouholetou tradici. Chovem prasat a jejich šlechtěním se v této oblasti zabýval i Výzkumný ústav pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí, který je od roku 1994 součástí Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.. Stejně jako v jiných vědeckých institucích se i práce na oddělení chovu prasat dělila na dvě oblasti – vědeckou a dále na spolupráci s chovatelskou veřejností.

Více v časopise  Náš chov č. 7/2018, str. 32-34 (převzato z časopisu Náš chov).

VÚŽV v.v.i. > Aktuality