PRAVIDLA UCHOVÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ V PLEMENITBĚ ZMRAZENÝCH POHLAVNÍCH BUNĚK KONÍ

Řada původních plemen představuje zdroj jedinečných vlastností, které souvisí se zdravím zvířat, schopností přežít a přizpůsobit se měnícím se podmínkám a s výrobky, po kterých by v budoucnu mohla být poptávka. V současnosti však tato plemena z ekonomických důvodů nevyhovují, vymírají, nebo jsou na hranici ohroženosti. Jejich uchování je ale důležité pro budoucí potravinovou bezpečnost lidstva. Uchovávání vyžaduje účinný promyšlený systém a je spojeno se značnými peněžními náklady.

Pod hlavičkou mezinárodních organizací (FAO, EEAP) byla vydána obecná doporučení, která jsou pak dále rozpracovávána pro jednotlivá plemena. Uchování je buď chovem "živých populací" v podmínkách co nejpodobnějších původním způsobům chovu, nebo zamrazováním a dlouhodobým skladováním pohlavních buněk. Zamrazená zásoba musí po rozmrazení umožnit narození dostatečného počtu jedinců, aby nově vzniklá populace byla životaschopná.

Spoluprací útvaru genetiky VÚŽV a ČZU Praha byla vypracována pravidla pro uchovávání a využívání zamrazených pohlavních buněk v chovu GŽZ koní. Navržená pravidla vycházejí z mezinárodních doporučení a zákonitostí populační genetiky. Vstupními údaji jsou velikosti domácích populací a počty jedinců s již zamrazenými pohlavními buňkami a úspěšnost biotechnologie reprodukce. Výstupní údaje a propočty jsou pro několik možností a odpovídají přibližně stavu chovu starokladrubských koní. Uváděné metodické postupy jsou použitelné všeobecně.

 

 

PRAVIDLA UCHOVÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ V PLEMENITBĚ ZAMRAZENÝCH POHLAVNÍCH BUNĚK KONÍ

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. v UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE. Pravidla uchovávání a využívání v plemenitbě zamrazených pohlavních buněk koní. Autoři: PŘIBYL, Josef, NOVOTNÁ, Alexandra, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠICHTAŘ, Jiří, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a VOSTRÝ, Luboš. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-169-4. 2017-12-22.

https://vuzv.cz/wp-content/uploads/2018/04/17251.pdf

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně