Škola na farmě

Zahajujeme podzimní cyklus úspěšného výchovně vzdělávacího projektu ŠKOLA NA FARMĚ, a to vždy ve čtvrtek v předem stanovených termínech od 9 do 12 hodin. Projekt je podporován Ministerstvem zemědělství.

Cílem projektu ŠKOLA NA FARMĚ je populární formou seznámit žáky se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat a jejich užitkovostí. Projekt je určen pro žáky I. a II. stupně základních škol. Průvodcovanou stezku po farmě realizujeme formou  lektorovaného, odborného a popularizačního výkladu (chov skotu a prasat).

Odborný výklad zajišťují  lektoři z VÚŽV z řad vědeckých a odborných pracovníků, je přizpůsoben věku žáků (I. a II. stupeň základních škol), včetně zpracovaných metodických – pracovních listů. Žáci se seznámí s živými zvířaty, jejich exteriérem, životními projevy a potřebami, které musí současný způsob jejich chovu zajistit v zájmu ochrany jejich pohody a zdraví (welfare). Na farmě v Netlukách je pro žáky připravena učební místnost s praktickou ukázkou tzv. „výstavky“ krmiv pro skot a prasata.

  • Žákům I. a II. stupně základních škol bude zprostředkováno poznávání života na farmě.
  • Pro žáky bude zajištěn lektorovaný, odborný a popularizační výklad (chov skotu a prasat).
  • Stálá expozice krmiv bude rozšířena o praktickou ukázku a „poznávačku“ jednotlivých složek (komponentů) krmiv.
  • Žákům bude umožněn blízký kontakt se zvířaty, včetně rozšířené manuální aktivity – přihrnování krmení – i přikrmování telat, tzv. „nakrm si své tele“.
  • Žáci budou seznámeni s  mechanizací na farmě – každodenním provozem (odkliz chlévské mrvy, stlaní, krmení, dojení, ale i silážování)a technikou na farmě, např.  automatickým přihrnovačem krmiva, krmným vozem.
  • Informace a fotografie ze ŠKOLY NA FARMĚ jsou pravidelně zveřejňovány na facebookových stránkách.
VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce