Zlatý klas 2018 a Cena ministra zemědělství pro VÚŽV

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. získal v soutěži o nejlepší vystavený exponát na 45. ročníku mezinárodního agrosalonu „Země živitelka“  ocenění ZLATÝ KLAS.

Ing. Tomáš Taubner, Ph.D. získal Cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018 za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise.


ZLATÝ KLAS získal exponát „Vzduchový filtr pro chovy prasat snižující emisní zátěž„. Zařízení bylo navrženo a ve spolupráci s výrobcem AGE, s.r.o. typově vyrobeno a připraveno pro montáž s cílem snížit emise amoniaku, prachových částic a zápachu u chovů prasat. Jde o jednoduché odlučovací zařízení připojitelné bez úprav ke stávajícím ventilačním automatikám a využitelné u starších i nových provozů.

Finanční podporu projektu poskytla Technologická agentura České republiky
TA ČR GAMA.

 


III. cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018 získal Ing. Tomáš Taubner, Ph.D., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která je zaměřena na laboratorní přípravu a popis nových sloučenin na bázi polysacharidů, které mají potenciál využití v prevenci rozvoje různých onemocnění.

 

 

 

 


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality