Seminář se zaměřením na aktuální problémy ve výživě skotu

Zveme Vás na odborné setkání se zaměřením na „Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména pufrování obsahu bachoru a konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství“ dne 19. září do hotelu Allvet u Vyškova.

Pozvánka

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce