Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018 pro prof. Ing. Jaroslava Petra, DrSc.

Premiér Babiš udělil Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018 prof. Ing. Jaroslavu Petrovi, DrSc. za obor biologických a zemědělských věd.

Jaroslav Petr se věnuje popularizaci vědy systematicky od počátku 90. let. Začínal spoluprací s Českým rozhlasem a časopisem Věda a technika mládeži – později publikoval např. v Lidových novinách a magazínech Respekt, 21. století, Medical Tribune, Vesmír, Psychologie dnes. Je autorem populárně naučných publikací „Nemoc šílených krav“ (2001), „Klonování. Hrozba nebo naděje“ (2003) ad.  V současnosti dokončuje knihu s pracovním názvem „Desatero smyslů“ o smyslovém vnímání v živočišné říši.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality