Evropský projekt AFarCloud

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. reprezentuje Česko společně s dalšími čtyřmi partnery v projektu AFarCloud „Aggregate Farming in the Cloud“, jehož koordinátorem je José Fernán MARTINEZ z Universidad politecnica de Madrid (UPM) ve Španělsku.

Cílem projektu je zvýšit efektivnost v zemědělství za pomoci nových technologií, celkem se projektu zúčastní 60 organizací z 13 zemí Evropy.

Úspěchy  z  programu  AFarCloud  budou  demonstrovány  na  třech  holistických  demonstrátorech  (Finsko,  Španělsko a  Itálie), v četně scénářů pro řízení rostlinné a živočišné výroby a na 8 lokálních demonstrátorech (Lotyšsko, Švédsko, Španělsko  a Česká  republika),  za  účelem  testování  konkrétních  funkcí  a  validace  výsledků  projektu  v příslušných prostředích v různých evropských regionech.

Garantem projektu za VÚŽV je Ing. Veronika Koukolová, Ph.D.

více o projektu zde

 

 


  • 28.8.2018: Pracovní jednání ČR partnerů k mezinárodnímu projektu AFarCloud ve VÚŽV

V rámci mezinárodní spolupráce oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat VÚŽV nás navštívili dne 28. 8. 2018 kolegové českého konsorcia, které je součástí mezinárodního projektu AFarCloud (Aggregate Farming in the Cloud, ECSEL Project 783221; zodpovědný řešitel za VÚŽV Ing. Veronika Koukolová, Ph.D.). Na pracovním jednání s kolegy ze ZČU, UK, IMA, LESPROJEKT a CUNI proběhla odborná diskuse k řešení daného tématu a příprava ČR konsorcia na AFarCloud project Kick-off Meeting


  • 4.9. – 7.9.2018: Kick-off-meeting  v Madridu

Ve dnech 4.9. – 7.9. 2018 se v Madridu (Španělsko) konal Kick-off-meeting k zahájení řešení mezinárodního projektu AFarCloud. Na tomto pracovním jednání Ing. Veroniky Koukolové, Ph.D. a Ing. Dany Kumprechtové, Ph.D. s tuzemskými a zahraničními kolegy proběhla odborná diskuse a přípravná jednání k zahájení řešení projektu.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality