Aktuální problémy ve výživě skotu

Dne 19. září 2018 se v krásném prostředí hotelu Allvet u Vyškova konal seminář s názvem: „Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména pufrování obsahu bachoru a konzervace objemných krmiv v návaznosti na precizní zemědělství“.

Hlavním přednášejícím byl Klaus Gasteiger z firmy Jadis Additiva z Holandska. K jeho přednášce s názvem „Vliv přípravku DeBaas na DCAD (bilance aniontů a kationtů) v bachoru dojnic a jak kontrolovat SARA (subakutní acidóza bachoru) a obsah močoviny pro zvýšení produkce mléka a zlepšení zdraví dojnic“ bylo hodně dotazů. Jedná se o přípravek pro neutralizaci kyselého prostředí v bachoru, který ve srovnání s chemickými přípravky má delší dobu působení, tedy zhruba 12 hodin. Kromě toho je obohacen o některé další komponenty jako např. Yucca schidigera, která odstraňuje škodliviny z těla, přispívá k detoxikaci organismu a podporuje tak přirozenou vitalitu organismu.

Ing. Jambor z firmy NutriVet, s.r.o. hovořil o rozdílech mezi principy fermentačního procesu siláží určených pro výživu skotu a pro výrobu bioplynu. V současnosti jsou vyvíjeny speciální konzervační přípravky dle účelu použití. Dále uvedl specifika a účinnost jednotlivých konzervačních látek a bakteriálních konzervačních přípravků ve vztahu ke stabilitě vyrobených siláží. Jako nejdůležitější faktor pro konzervaci krmiv uvedl výši konzervačních ztrát v závislosti na typu konzervačních přípravků. Výše ztrát organické hmoty během fermentace a zkrmování zásadně ovlivňuje ekonomiku výroby kvalitních siláží, nejen z hlediska výživy zvířat, ale také z hlediska produkce bioplynu. Ekonomika výroby bioplynu je v současnosti závislá na míře biozplynovatelnosti vyrobených siláží. I když v současnosti v praxi jsou aplikovány principy zkrmování kvalitní siláže pro výživu a zbytek siláží se použije k výrobě bioplynu. Musíme říci že do budoucna očekáváme vyšší tlak na zvýšení kvality ve vztahu k produkci bioplynu. Ten kdo bude vyrábět kvalitní siláž pro výživu a kvalitní siláž pro výrobu bioplynu zvýší míru zisku ve svém provozu.

Ostatní příspěvky byly věnovány preciznímu, tedy přesnému, krmení skotu, a zejména využití blízkočervené spektrometrie NIRs. Ing, Menšík z výzkumné stanice Jevíčko VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně přinesl a představil úplně novou certifikovanou metodiku s názvem „Vývoj kalibračních rovnic k predikci parametrů výživné hodnoty konzervované kukuřičné siláže pomocí techniky NIRs.

Na pořádání akce se podílela firma NutriVet s.r.o., Pohořelice spolu Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně, VS Jevíčko a Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhřiněves.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality