„Belt and Road“ Symposium for forage and livestock science and technology cooperation

Ing. Radko Loučka, CSc., zástupce České republiky, se ve dnech 3. až 8. září 2018 zúčastnil v Pekingu sympózia „Belt and Road“ Symposium for forage and livestock science and technology cooperation. Organizátorem sympozia byla China agricultural university a National Forage Industry and Technology Innovation Strategic Alliance.

Sympózium bylo věnované kooperaci v oblasti produkce krmiv a krmení hospodářských zvířat. Příspěvek Ing. Radko Loučky, CSc.  byl zaměřen na silážování vedlejších produktů potravinářského průmyslu. V rámci doprovodného programu navštívil China Agricultural University, která v ratingu zemědělských univerzit světa figuruje na třetím místě. Navštívil také museum krmiv a v provincii Guangxi měl možnost shlédnout výsledky jejich šlechtění nové odrůdy morušovníku „Paper Mulberry“, resp. Broussonetia papyrifera, a jeho zpracování na různé produkty, včetně siláže pro prasata.

V Číně byl Ing. R. Loučka na pozvání profesora Yanga, který bude v roce 2021 hlavním organizátorem 18ISC, resp. velkého silážnického sympózia v Číně. Při té příležitosti Ing. R. Loučka pozval čínské kolegy na 18ISFC mezinárodní konferenci, kterou budeme spolu s několika dalšími organizacemi pořádat v roce 2019 v Brně.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality