Bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí

V areálu pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se 20. září 2018 uskutečnila tradiční bonitace chovu Přeštického černostrakatého prasete. Bonitační komise byla tvořena pracovníky Chovservisu a.s. Hradec Králové a Plemenářských služeb, a.s. Otrokovice (ISK Salaš u Velehradu).

Při bonitaci bylo ohodnoceno dvanáct prasnic (včetně březích prasniček) a skupina 4 prasniček. Komise zdůraznila zejména vynikající exteriér a kondici předváděných zvířat  a také zlepšení reprodukčních parametrů chovu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě akce, a to jak zaměstnancům oddělení chovu prasat v Kostelci, tak také studentům, kteří v rámci odborné praxe pomohli s přípravou zvířat.

více také v Našem chovu

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality