Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic

Dne 25. 9. 2018 se ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství uskutečnil v sálu Zemědělské akciové společnosti Nivnice workshop na téma „Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic“. Pořadatelem workshopu byla Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi a Mendelovou univerzitou v Brně.

Úvodní přednášky se ujal doc. Stádník, který přítomné seznámil s činností České technologické platformy pro zemědělství. V druhé přednášce doc. Stádník informoval posluchače o úspěšné realizaci projektu PRV se ZAS Nivnice na téma „Aplikace systému monitoringu chování dojnic s důrazem na plodnost a prevenci onemocnění“. V další přednášce byl představen systém Ovalert jako nástroj chovatele pomáhající řešit problematiku reprodukce a zdravotního stavu zvířat. Roman Hruda ze společnosti CRV přednesl svojí prezentaci, ve které přítomné seznámil s indexem celoživotního zdraví BLH a indexem celoživotní efektivity produkce BLE.

 

Ing. Syrůček z VÚŽV se ve své přednášce zaměřil zejména na ekonomické hodnocení reprodukce ve stádě dojeného skotu a prezentoval dosažené výsledky vlastní výzkumné práce.

Workshopu se zúčastnilo více než 40 posluchačů, kteří si dopoledne vyslechli celkem 6 odborných přednášek, a po obědě následovala exkurze v podniku ZAS Nivnice.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality