Pamětní plaketa pro Ing. Jaroslava Volka, CSc. a Ing. Jindřicha Kvapilíka, DrSc.

Dne 26. 9. 2018 se v pražském Žofíně konalo slavnostní  setkání současného vedení Agrární komory s těmi členy, kteří stáli u jejího zrodu, a kteří se během uplynulých let na této jejich činnosti aktivně podíleli. Po skončení pozdravných projevů následovalo slavnostní předání plaket k 25. výročí Agrární komory ČR, které z rukou prezidenta AK ČR Zdeňka Jandejska převzali Jaroslav Volek a Jindřich Kvapilík z VÚŽV.

Pamětní plaketu k 25. výročí Agrární komory ČR získali za podílení se na aktivní spolupráci s Agrární komorou ČR.

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality