VÚŽV na Noci vědců v Národním zemědělském muzeu

Již tradiční, veřejně přístupná akce, Noc vědců, proběhla v pátek 5. října 2018 v Národním zemědělském muzeu v Praze. Posláním Noci vědců je popularizace vědy a techniky. Oddělní etologie připravilo pro návštěvníky Noci vědců velmi zajímavý popularizační program „Chování pod lupou aneb buď chvíli zvířetem“.

Doc. Ing Jitka Bartošová, Ph.D.,  doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. a RNDr. Gudrun Illmannová, CSc.  zábavnou formou zodpovídali na otázky návštěvníků „Jak se tváří kůň, když se směje, a jak, když ho bolí záda?“, „Co udělá prasnice, když ji z prasečáku vypustíte do lesa?“, „Kolik mrkví stačí na to, aby koza chcípla?“, populární formou seznamovali nejen děti, ale i dospělé o chovu hospodářských zvířat, jejich hlasové komunikaci i dobré pohodě (welfare).

VÚŽV v.v.i. > Aktuality