Stříbrná medaile ČZU pro prof. Luďka Bartoše

U příležitosti životního jubilea byl prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. oceněn Stříbrnou medailí České zemědělské univerzity v Praze. Pamětní medaili univerzity uděluje její rektor, a to osobám, které se významně zasloužily o rozvoj univerzity, rozvoj vědy, vzdělanosti nebo akademických svobod.

Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. vystudoval Vysokou školu zemědělskou a také se věnoval živočišné fyziologii při studiu na Přírodovědecké fakultě UK . Založil oddělení etologie ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi a současně je profesorem na České zemědělské univerzitě v Praze, kde přednáší etologii.

Ve svém výzkumu se dlouhodobě věnuje čeledi jelenovitých. Je členem České a Slovenské etologické společnosti, Zoologické společnosti a také viceprezidentem Asociace farmových chovů jelenovitých ČR.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality