Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

11.10.2018

Vědecký výbor výživy zvířat, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Ministerstvo zemědělství a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádaly dne 10. října již 10. ročník konference: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“.

Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky

11.10.2018

Dne 10. října 2018 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. seminář, resp. workshop s názvem „Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky“. Úvodní referát přednesl Ing. Radko Loučka, CSc. z VÚŽV na téma  „Výsledky řešení projektu Technické agentury ČR“ a “ Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací“.