Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

Vědecký výbor výživy zvířat, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Ministerstvo zemědělství a Komise výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádaly dne 10. října již 10. ročník konference: „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů“.

Konferenci uváděl a moderoval prof. Milan Marounek. První přednáška se týkala problematiky „Hmyz jako potravina (a krmivo)“ a přednesl ji Ing. Petr Beneš z MZe. Další přednášky s názvem „Mikrobiota, zdraví střev kuřat, snížení antibiotik/rezistence“ se zhostil doc. Ivan Rychlík z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno. Následoval příspěvek prof. Evy Tůmové z České zemědělské univerzity „Bezpečnost konzumních vajec v závislosti na systému ustájení“. O hodnocení krmiv pro drůbež podle posledních návrhů pro EU hovořil prof. Ladislav Zeman z Mendelovy univerzity v Brně. Závěrečnou přednášku si připravil prof. Lubomír Opletal z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

O témata byl velký zájem, na konferenci se sešlo 78 účastníků.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality