Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky

Dne 10. října 2018 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. seminář, resp. workshop s názvem „Hodnocení analýz siláže kukuřice a vojtěšky“. Úvodní referát přednesl Ing. Radko Loučka, CSc. z VÚŽV na téma  „Výsledky řešení projektu Technické agentury ČR“ a “ Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací“.

Ke své prezentaci připojil poznatky z cesty na konferenci Belt and Road, která se konala v Číně, především na představení novinky, a to silážování keřů moruše. Tuto siláž především krmí prasatům.

S dalším referátem vystoupil Ing. Pavel Nerušil, CSc. z VÚRV, v.v.i., Praha-Ruzyně, VS Jevíčko. Zabýval se stanovením výživné hodnoty kukuřičné siláže pomocí techniky NIRS.

S posledním referátem vystoupil Ing. Filip Jančík, Ph.D. z VÚŽV, v.v.i. Praha-Uhříněves. Představil nové systémy zpracování řezanky kukuřice, tedy technologii Shredlage a Max. Charakteristikou workshopu byla bohatá diskuze ke každému referátu.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality