Gymnázium Opatov v Uhříněvsi

Gymnázium Opatov, špička mezi pražskými středními školami ve vědomostních soutěžích, se v pátek 12. října zapojilo do programu – výchovně vzdělávací aktivity „Příběh vědy – Mladý výzkumník“, s podtitulem „Výzkumem ke kvalitě potravin“.

Cílem programu je zážitková demonstrace a pokusy (experimentální činnost) v laboratořích VÚŽV, seznámení studentů populární formou se základy laboratorní výzkumné práce, vycházející z aktuálních podmínek a možností VÚŽV, seznámení studentů s výzkumnou problematikou, vyhledávání mladých vědeckých talentů a podpoření zájmu studentů o vědecko – výzkumnou činnost. Na závěr programu si studenti ověřili své znalosti v malém vědomostním testu.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality