Zveme Vás do Uhříněveského muzea

Ke stému výročí založení československého státu připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněvsi projekt „100 let chovu zvířat v nové republice a historie výzkumu pro jeho podporu“. V rámci projektu jsme ve spolupráci s kurátorem Uhříněveského muzea Ing. M. Klichem připravili výstavu na téma „Historie chovu hospodářských zvířat a výzkum pro jeho podporu“.

 

 

 

 

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., dne 6. listopadu. 2018 slavnostně otevřel výstavu v Uhříněveském muzeu „Historie chovu hospodářských zvířat a výzkum pro jeho podporu“ za přítomnosti zástupců ministerstva zemědělství, městské části, spolupracujících univerzit a společností, obyvatelů města Uhříněvsi a bývalých i současných zaměstnanců VÚŽV. Při slavnostním zahájení výstavy zazněly v podání žáků Základní umělecké školy Lyra za doprovodu pana učitele Dienelta písně Jaroslava Ježka, Jiřího Suchécho a Karla Hašlera. Více také na:

https://naschov.cz/historie-a-budoucnost-vyzkumu/
https://www.praha22.cz/mestska-cast/aktualni-zpravodajstvi/vystava-o-historii-zivocisne-vyroby-probiha-v-muzeu-do-23-listopadu-3353cs.html

Výstavu můžete navštívit v Uhříněveském muzeu až do 23. listopadu 2018.

pozvánka ke stažení

informace beckova.ilona@vuzv.cz.

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce