Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace profesoru Jaroslavu Petrovi

Premiér Andrej Babiš udělil Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací profesoru Jaroslavu Petrovi. Laureátem se stal za biologické a zemědělské vědy. Reprodukční bilogii a genetiku včetně otázky klonování přibližuje veřejnosti od počátku devadesátých let.

zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne Jaroslav Petr vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, nynější Českou zemědělskou univerzitu. Zabývá se biotechnologiemi a reprodukcí hospodářských zvířat ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi.  Propagaci a popularizaci vědy se věnuje či věnoval v Českém rozhlasu, Lidových novinách, Respektu, Medical Tribune nebo ve Vesmíru, ve kterém podle Dvořáka publikoval 142 článků.

Je autorem či spoluautorem publikací „Nemoc šílených krav hrozí?!“, „Geneticky modifikované organismy v zemědělství“, „Klonování. Hrozba, nebo naděje?“ nebo „Aktuální otázky biodiverzity v kontextu udržitelného rozvoje“. V současnosti podle RVVI dokončuje knihu o smyslovém vnímání v živočišné říši, jejíž pracovní název je Desatero smyslů.


zdroj: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne

 

Čtěte také:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cenu-predsedy-rvvi-za-propagaci-vedy-obdrzel-jaroslav-petr/1680670

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-babis-udelil-cenu-predsedy-rady-pro-vyzkum–vyvoj-a-inovace-za-rok-2018–169499/

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2636063-cenu-predsedy-rady-pro-vyzkum-vyvoj-a-inovace-dostal-popularizator-vedy-jaroslav-petr

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality