Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic

Ve středu 7. listopadu 2018 se ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství uskutečnil workshop na téma „Aktuální trendy efektivního řízení reprodukce dojnic“ konaný v salonku Penzionu ZUBR v obci Ujčov v okrese Žďár nad Sázavou. Pořadatelem workshopu byla Česká zemědělská univerzita v Praze ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi a Mendelovou univerzitou v Brně.

Workshopu se zúčastnilo přes 30 posluchačů, kteří si dopoledne vyslechli celkem 6 odborných přednášek, a po obědě následovala exkurze na farmě Lesoňovice.

První přednášky se ujal doc. Stádník, který přítomné seznámil s činnostmi České technologické platformy pro zemědělství. V druhé přednášce nazvané „Inovace chovu dojnic v ekologickém systému chovu“ doc. Stádník informoval posluchače o úspěšné realizaci projektu PRV na farmě Lesoňovice. Ing. Wiszczor ze společnosti AGRO-partner s.r.o. pohovořil o řízení farmy při robotickém dojení.

V další přednášce byl představen Ing. Duchoněm ze společnosti CRV systém Ovalert jako nástroj chovatele pomáhající řešit problematiku reprodukce a zdravotního stavu zvířat. Ing. Syrůček z VÚŽV se ve své přednášce zaměřil především na ekonomické souvislosti chovu dojených krav a hodnocení reprodukce ve stádě dojeného skotu. V závěrečné přednášce zástupce farmy Lesoňovice, pan Hájek představil svojí společnost, její historii a vizi do budoucna.

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality