Mezi generacemi v Uhříněveském muzeu

Dne 13. listopadu realizoval Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Uhříněveském muzeu v rámci projektu SPOLEČNÉ STOLETÍ popularizační, výchovně vzdělávací program “Mezi generacemi” . Program byl součástí expozice VÚŽV “Historie chovu hospodářských zvířat v Uhříněvsi a výzkum pro jeho podporu”, téma programu byl chov hospodářských zvířat dříve a dnes se zaměřením na předání osobních informací a zkušeností starší generace.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality