Farmářský den ve Velké Chyšce

V úterý 27. listopadu 2018 uspořádál Výzkumný ústav  živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška a Českou technologickou platformou pro zemědělství Farmářský den – výzkum pro praxi.

Zvolená témata přednášek zaujala 97 posluchačů!  Letošní ročník farmářského dne byl rekordní nejen co do počtu účastníků, ale i co do úspěšnosti prezentovaných témat lektorů, odměněných velkým potleskem.

Program farmářského dne:

NOVÁ PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ OD ROKU 2019
Ing. Jan Klír, CSc., VÚRV Praha Ruzyně

VÝZNAM A VYUŽITÍ UKAZATELE IOFC
V MANAGEMENTU STÁDA DOJENÉHO SKOTU
Ing. Jan Syrůček, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

PRODUKČNÍ ÚČINNOST SILÁŽE Z KUKUŘICE SKLIZENÉ TECHNOLOGIÍ “SHREDLAGE”
Ing. Václav Kudrna, CSc., VÚŽV Praha Uhříněves

ROBOTIZACE DOJENÍ
doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D., VÚŽV Praha Uhříněves

AUTOMATICKÝ SYSTÉM KRMENÍ
LELY VECTOR V PRAXI
Ing. Petr Štrébl, produktový specialista Lely

GENETICKY MODIFIKOVANÁ KRMIVA
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV Praha Uhříněves

VÚŽV v.v.i. > Aktuality